Kontakt

Przewodniczący: Zbigniew Łomiński

Wiceprzewodniczący: Małgorzata Szmurło

Wiceprzewodniczący: Maciej Lipiec

Sekretarz: Anna Szkudlarz